Geodetické práce Nepomuk - Jiří Kovanda

Vyhotovení geometrických plánů

- zaměření nové budovy pro kolaudaci
- zaměření rozestavěné budovy
- zaměření přístavby
- vyznačení věcného břemene
- vytyčení hranic pozemků
- doplnění katastru o pozemky vedené  dosud ve zjednodušené evidenci

Účelové měření

- výškopisné a polohopisné měření pro projekt
- zaměření průběhu inženýrských sítí
- vytyčení stavebPodnikatel je zapsán v obchodním rejstříku na městském úřadě Nepomuk, IČ 73396737
Vytvořil Filip Rojík | nářadí GÜDE, pizza Karlovy Vary, zdravotnické potřeby, restaurace Karlovy Vary